Flexibele cursus Nederlands

De flexibele cursus Nederlands is geschikt voor cursisten die niet veel tijd ter beschikking hebben. Op met u af te spreken tijdstippen worden trainingen van twee à drie uur gegeven. Het voordeel is dat de cursist de trainingen kan inpassen in zijn agenda en dat de cursist zelf ervoor kan zorgen dat hij of zij ruimschoots de gelegenheid heeft de behandelde stof te herhalen en eventueel de volgende bijeenkomst voor te bereiden.

Al onze trainingen zijn geschikt voor medewerkers dieregelmatig communiceren in het Nederlands, bijvoorbeeld in vergaderingen, teambesprekingen, gesprekken met zakenpartners of bij het geven van een presentatie. Tijdens de training is Nederlands de voertaal indien het niveau van de cursisten dit toelaat.

Deze cursus Nederlands bieden wij zowel in de vorm van een individuele taalcursus (eventueel samen met uw partner) als in de vorm van een groepstraining (twee of meer collega’s) aan.