Semi-intensieve cursus Nederlands

De semi-intensieve cursus Nederlands bestaat uit enkele hele dagen die flexibel over een aantal weken verspreid kunnen worden. Deze vorm wordt aanbevolen voor cursisten voor wie de flexibele training te langzaam gaat en die in bepaalde periodes meer tijd voor hun taaltraining (inclusief herhaling en voorbereiding) kunnen vrijmaken.

Al onze trainingen zijn geschikt voor medewerkers dieregelmatig communiceren in het Nederlands, bijvoorbeeld in vergaderingen, teambesprekingen, gesprekken met zakenpartners of bij het geven van een presentatie. Tijdens de training is Nederlands de voertaal indien het niveau van de cursisten dit toelaat.

Desgewenst regelen we voor u of uw medewerkers een verblijf in samenwerking met hotels van verschillende categorieën op loopafstand van onze locatie.

Deze cursus Nederlands bieden wij zowel in de vorm van een individuele taalcursus (eventueel samen met uw partner) als in de vorm van een groepstraining (twee of meer collega’s) aan.