Cultuurtraining

Natuurlijk komen tijdens de taaltrainingen Nederlands ook culturele aspecten aan de orde. Maar misschien wilt u graag een opfriscursus Nederlandse zakencultuur of heeft u nieuwe medewerkers uit een ander land? Dan kunnen wij u of uw mensen optimaal voorbereiden. Als mensen uit het buitenland namelijk voor langere tijd in Nederland gaan wonen en werken spelen een aantal culturele aspecten een rol. Wat zijn de gangbare gedragspatronen in Nederland en hoe wijken die af van de culturele programmering van de cursist(en) in de dagelijkse omgang? Wat is de invloed van die cultuurverschillen op de communicatie? Hoe zijn de sociale omgangsvormen?

Ook daarvoor bieden wij trainingen op maat aan die afgestemd zijn op de behoeften van onze cursisten en op die van hun eventuele partner en/of kinderen. Aan de hand van een aantal do’s en dont’s worden instrumenten aangereikt om goed te kunnen omgaan met (cultureel bepaalde) aanpassingsproblemen.

Cursus Zakelijk Nederlands werkt hierbij samen met de ervaren intercultureel trainer/coach Roswitha Schmitt-Roelofs MA. Zij is onder andere gespecialiseerd in het veranderingsproces dat expats en hun gezinnen in de nieuwe omgeving doormaken.